+989129218622 artancompany22@gmail.com

قیمت برای ابزار باغبانی و فضای سبز مثل چمن زن از برند هایی چون الپینا هر چند به روز می تواند تغییر کند، ولی واردکننده ها نیاز به ثبات نسبی برای ادامه فعالیت خود دارند.
شاید دیده باشید که در برخی از زمان ها قیمت روز برای کالاها و ابزار آلاتی که وارداتی هستند، تغییرات دارد، به نحوی که واردکننده و نمایندگی پخش آن ترجیح می دهند به جای فروش دست نگه دارند، این تغییرات ارزی در اقتصاد مضراتی چون رکود و عدم رشد مالی را به همراه دارد. که بیکاری را هم دامن می زند. اما در هر صورت با ارائه ارز دولتی میتوان قیمت دستگاه هایی مانند چمن زن الپینا را هم با ثبات کرد.