+989129218622 artancompany22@gmail.com

در بازار قیمت عرضه قیچی باغبانی بزرگ و کوچک با هم متفاوت است. البته این تنها مورد برای تفاوت در قیمت ها نیست.
قیچی های باغبانی بزرگ از نظر سایز دسته و نیز تیغه متفاوت هستند. بیشتر باغبان های حرفه که زیاد با این ابزار ها سر و کار دارند از آن استفاده می کنند. اما در خرید قیچی باغبانی عرضه شده در بازار علاوه بر سایز و قیمت باید به وزن قیچی و نیز خوش دست بودن آن هم توجه نمود.