+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا قیمت عمده اره باغبانی بزرگ بسته به مارک متفاوت است؟ در بازار رنج قیمت ها چگونه می باشد؟
طبیعی است که مارک و برند می تواند عامل مهمی در قیمت عمده و مصرف کننده هر کالایی داشته باشد و در نتیجه برای ابزار آلاتی مثل اره باغبانی هم همین گونه خواهد بود. اما ابزاری مثل اره باغبانی دارای تنوع در سایز هم هستند و در یک برند اره های بزرگ تر قیمت متفاوتی نسبت به انواع کوچک یا تاشو دارند. قیمت عمده بر اساس نحوه سفارش تخفیف خواهد داشت.

منبع: سایت باغبانی ها