+989129218622 artancompany22@gmail.com

قیمت عمده اره باغبانی دست ساز ارزان است. اما تولید داخلی بودن سبب می شود که کیفیت لازم را داشته باشد.
شاید اکنون به دلیل واردات انواع ابزار از کشور های اروپایی و آسیایی اغلب محصولاتی مانند اره باغبانی در بازار خارجی باشند. اما نمونه های دست ساز هم کم و بیش هنوز تولید می شوند. مزیت اصلی این نوع اره های باغبانی ارزانی آن ها است. این ارزانی قیمت می تواند، سبب شود تا با اره های وارداتی رقابت کرده و فروش خوبی داشته باشند. اما کیفیت نمونه های دست ساز هم به پای انواع وارداتی می رسد.