+989129218622 artancompany22@gmail.com

طبیعی است که قیمت عمده قیچی باغبانی هرس مانند هر کالای دیگری نسبت به قیمت مصرف کننده متفاوت باشد. ولی این روزها رقابت بر سر فاکتور های دیگر هم در فروش بیشتر برند ها هست.
زمانی که برش شاخه ای را انجام می دهید، شاید مهم ترین نکته برای شما جدا شدن سریع شاخه باشد. زیرا در این صورت هرس موفقی داشته اید. در نتیجه تیغه قیچی باید دارای تیزی کافی بوده و برش نرم توسط یک فشار ساده دست به دسته انجام شود. این فاکتور ها تکنولوژی در ساخت خود را می خواهد که در کیفیت و در نتیجه قیمت کالا اثر دارد. در نتیجه زمانی که برای پخش خود قیمت های عمده مارک ها بررسی می کنید، باید بتوانید، مشخصات فنی را هم مقایسه کنید.