+989129218622 artancompany22@gmail.com

با توجه به تنوع مدل، قیمت فروش قیچی باغبانی حرفه ای می تواند متفاوت باشد که بسته به کیفیت و مارک هم هست.
هر فردی که کارش را حرفه ای انجام دهد، ابزار کار حرفه هم خواهد داشت. اما اگر توجه داشته باشید، علت این انتخاب ها، کارایی ساده تر و نیز راندمان بیشتر است. قیچی باغبانی حرفه ای دسته ای دارد که در دست نمی چرخد، استحکام تیغه و دسته بالا بوده و در کار مداوم هرس یا چیدن میوه آسیب نمی بیند. اما قیمت فروش چنین قیچی هایی هم ارزان نیست که افراد مبتدی هم رقبتی به خرید آن داشته باشند.