+989129218622 artancompany22@gmail.com

چمن زن دستی چیست؟ آیا می دانید قیمت فروش آن چقدر است و چه مدل هایی در ایران و بازار وجود دارد؟
چمن زن های دستی در حقیقت ساختمانی ساده دارند که در آن هیچ مکانیزم برقی و یا موتوری وجود ندارد. فروش چمن زن های دستی با عرض برش متفاوت می تواند در قیمت های متنوع باشد. انواع موجود در بازار حتی از کشور هایی مانند آلمان وارداتی هستند و رقیب های بزرگی برای تولید کننده های ایرانی در این زمینه محسوب می شوند. از طرفی تکنولوژی پیچیده ای برای تولیدشان وجود ندارد.