+989129218622 artancompany22@gmail.com

قیمت قیچی باغبانی برگر مدل 1200 در بازار چند است؟ این مدل چه مشخصات و کاربردی دارد؟
مشخصه اصلی در تیغه قیچی باغبانی برگر در انواع مدل ها و نه فقط مدل 1200 می تواند شامل جنس تیغه باشد که از استحکام کافی به دلیل فولاد و روکش کروم برخوردار است. این مدل برای هرس انواع گیاهان مناسب است و می توان تیغه آن را هم تعویض نمود. خوش دستی قیچی های باغبانی برگر مانند مدل 1200، عموماً برای کاربران استفاده ساده و سریع را به همراه دارد. قیمت چنین محصولاتی که وارداتی هستند، توسط ارز تعیین می شود و ممکن است نوسانات زیادی داشته باشد.