+989129218622 artancompany22@gmail.com

قیمت قیچی باغبانی تانوس درجه یک در بازار چگونه است؟ آیا این قیمت با کیفیت این برند سازگاری دارد؟
تانوس هم می تواند از برند های درجه یک در قیچی باغبانی، باشد که البته ساخت کشور تایوان است. از جمله مزیت های این قیچی باغبانی می توان به این موارد اشاره کرد.
تیغه بالایی قیچی باغبانی تانوس جنس sk5 دارد و این در حالی است که تیغه پائینی کربن 50 c است. قیمت این قیچی باغبانی با وجود درجه یک بودن و کیفیت خوبش ارزان تر از انواع اروپایی است.