+989129218622 artancompany22@gmail.com

قیمت ماشین چمن زن بنزینی در برند های مختلف مانند آلکو از انواع دستی کمی بالاتر است. اما راندمان کاری هم بهتر می باشد.
طبیعی است که بشر برای سادگی در کارها از ماشین آلات مختلف استفاده کند که در ابتدایی ترین شکل دستی هستند. اما هر زمان که تکنولوژی پیشرفت کند، از حالت دستی به موتوری با سوخت های بنزینی و یا برقی ارتقاء می یابد. برای ماشین چمن زن هم که اکنون از مارک هایی چون آلکو در بازار نمونه بنزینی آن را می توان خرید انتظار کاربری ساده تر می رود. قیمت این نوع ماشنی آلات بسته به قطعات آن متفاوت می باشد.آلکو برندی آلمانی است.