+989129218622 artancompany22@gmail.com

قیمت پخش چمن زن تراکتوری را مولفه های مختلف معین می کند که از جمله می توان به عرض برش آن ها هم اشاره کرد.
چمن زن تراکتوری تقریباً بزرگترین مدل از این دستگاه است که در کل جهان به منظور کار در زمین های چند هکتاری مورد استفاده می باشد. اما بعضاً قیمت پخش متفاوتی دارد که عامل اصلی در اختلاف قیمت هایش هم مواردی است که در ادامه بیان خواهد شد.
عرض برش بزرگ که سبب می شود تا در هر ردیف کار پهنای زیادی از چمن را بتوان برش و اصلاح نمود.
قدرت موتور که در اغلب مدل های چمن زن تراکتوری بیش از 12 اسب بخار است.
کشور یا کمپانی سازنده.