+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از مهترین موارد در انتخاب انواع چمن زن قیمت آن ها است. چمن زن وایکینگ در بین برند های عرضه کننده انواع تراکتوری قرار دارد.
درست است که گفته می شود برای یک زمین چمن 1000 تا 2000 متری بهتر است، عرض برش دستگاه چمن زن بین 46 تا 51 سانت باشد، اما می توان نمونه های وایکینگ یا مارک های عرضه کننده انواع تراکتوری را هم استفاده کرد، که البته عرض برش بین 60 تا 70 سانت دارند. در شرایطی که مساحت زمین بیش از این مقدار باشد، بهترین کار استفاده از چمن زن های تراکتوری با عرض برش های بزرگ تر است. اما همین مشخصات در قیمت دستگاه موثر بوده و علاوه بر برند می توان تنوع قیمت زیادی را در بازار دید.