+989129218622 artancompany22@gmail.com

قیچی باغبانی آلمانی تلسکوپی درجه یک را می توان از مارک هایی چون برگر و lowe خرید که به داشتن کیفیت و طول عمر کافی مشهور هستند.
در باغبانی یکی از ابزار دستی پر کاربرد انواع قیچی باغبانی است. اما قیچی باغبانی چیست و دارای چه مدل هایی می باشد؟ کاربرد این ابزار کجا است؟

قیچی باغبانی چیست؟

گل و گیاه و کلاً کشاورزی نیازمند به ابزار آلاتی دارد که بیشتر بتوان از آن ها مراقبت نمود. قیچی باغبانی برای هرس شاخه های خشک و تر کاربرد دارد.

انواع قیچی باغبانی هرس

اگر چه کار اصلی قیچی باغبانی هرس کردن است. اما برای گیاهانی مثل گل ها و نیز بونسای هم کارایی دارد.انواع قیچی باغبانی شامل موارد زیر می شود.

  • قیچی باغبانی کوچک هرس
  • قیچی باغبانی دسته بلند
  • قیچی باغبانی دسته تلسکوپی
  • قیچی باغبانی دسته آنویل
  • قیچی باغبانی میوه چین
  • قیچی باغبانی چمن زن
  • قیچی باغبانی پیوند

خرید قیچی باغبانی آلمانی

در خرید قیچی باغبانی و ابزار آلات باغبانی می بایست به کشور سازنده که بیان گر کیفیت هم هست، توجه کرد. انواع آلمانی موجود در بازار مثل برگر و نیز lowe جزو مارک های آلمانی پر فروش و در دسترس هستند. خرید قیچی باغبانی درجه یک علاوه بر مارک های آلمانی مستلزم داشتن تیغه های محکم از جنس فولاد و نیز تیز می باشد. دسته نیز باید کاملاً در دست جای گرفته و ضد عرق باشد.

باغبانی آلمانی تلسکوپی