+989129218622 artancompany22@gmail.com

قیچی باغبانی میوه چین با فروش عمده و قیمت ارزان تر می تواند در اختیار مصرف کننده ها و فروشگاه های ابزار باغبانی از سوی مراکز معتبر قرار گیرد.
درست است که شاید انواع قیچی باغبانی برای بریدن شاخه ها کارایی داشته باشند، اما در مورد انواع قیچی باغبانی میوه چین باید بگوییم که بیشتر کارایی آن ها برداشت میوه هایی چون انگور و مرکبات است. البته قیچی باغبانی با توجه به طراحی نوک تیزش می تواند قیچی هرس بونسای که یک گیاه زینتی و زیبا است، هم باشد. به این نوع نوک در تیغه در قیچی باغبانی نوک کلاغی هم می گویند.

فروش قیچی باغبانی میوه چین

یک قیچی باغبانی میوه چین می تواند در انواع دسته بلند و سبدی هم باشد. این گونه چیدن میوه های شاخه های مرتفع هم بدون ضایعات و با بهترین شکل انجام خواهد شد.
اما قیچی باغبانی میوه چین در هر مدل که عموماً دسته ای کوچک دارد، و وزن آن کمتر از ربع کیلو است، سبک است و کاربر با کار زیاد دستش دچار خستگی و آسیب نخواهد شد. دسته این ابزار آلات دستی ضد عرق و ارگونومی طراحی می شود.
تقریباً می توان گفت که همه قیچی های باغبانی تیغه ای با فولاد زنگ نزن دارند.
فروش قیچی باغبانی میوه چین و سایر انواع قیچی های باغبانی حرفه ای مثل قیچی باغبانی پیوند، در این مرکز عمده و البته ارسال آن به سراسر کشور می باشد.

انواع قیچی باغبانی