+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این مرکز خرید انواع قیچی باغبانی نووا را می توان تهیه نمود که با توجه به کیفیت دارای طول عمر کافی هم هست.
طول عمر ابزار آلات و لوازم باغبانی منوط به داشتن کیفیت در دسته و تیغه می باشد. اما برند هایی مانند نووا که به نظر چینی می آیند در شرایطی که درجه یک باشند، هم می توانند رضایت مشتری را بر آورده کنند. قیچی های برند نووا را از روی رنگ آبی در دسته و نام حک شده این برند بر روی تیغه و دسته می توان شناخت.