+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این مرکز عرضه ابزار باغبانی مدل های بزرگ اره باغبانی دستی هم وجود دارد که می توان با کیفیت و نام های متنوع خرید نمود.
در مورد ابعاد و اندازه اره باغبانی دستی تقریباً می توان گفت که نمونه های بزرگ، تیغه ای تا 40 سانت دارند. اما در مرکز عرضه معتبر می توان سایز های مختلف را خریداری نمود و شاید در همه فرشگاه ها همه سایز ها وجود نداشته باشد. این اره باغبانی می تواند تنه های بزرگ و قطور را بهتر برش بزند. دندانه ها هم دو طرفه طراحی شده اند. در مدل های بزرگ تیغه بیشتر صاف است، اما انعطاف کافی را دارد.