+989129218622 artancompany22@gmail.com

در یک مرکز فروش معتبر ابزار باغبانی، قیچی باغبانی در مدل های هرس، عمومی و نیز میوه چین عرضه می گردد.
تیغه اکثر قیچی های باغبانی هرس یا میوه چین به دلیل این که باید با دوام باشد از جنس فولاد خواهد بود. در مورد قیچی های میوه چین که در این مرکز هم عرضه شده علاوه بر این مشخصه وجود یک قفل انگشتی می تواند در حالتی که از قیچی استفاده نمی شود، دهانه را بسته نگه داشته و سبب کاهش خطرات احتمالی گردد.

منبع: سایت باغبانی ها