+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این مرکز انواع چمن زن کوچک را با خدمات پس از فروش عرضه و به فروش می رسانیم که البته با وجود کوچکی راندمان خوبی دارند.
چمن زن های کوچک علاوه بر این که می توانند دستی باشند، نمونه های برقی هم دارند. اما در یک چمن زن علاوه بر این که ابعاد اهمیت دارد، ظرفیت سبد چمن هم مهم می باشد. در نمونه های کوچک شاید بتوان ظرفیت سبد جمع آوری ضایعات را حدود 25 لیتر دانست. در زمان فروش در مراکز معتبر باید بتوان گارانتی معتبر را دریافت نمود.