+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این مرکز فروش اینترنتی چمن زن های نفربر با مدل های مختلف عرضه می شوند که البته در مشخصات فنی هم متفاوت هستند.
چمن زن نفربر یکی از دستگاه های فضای سبزی است که عموماً مورد نیاز برای زمین های بزرگ می باشد. این دستگاه هم مدل بندی و تنوع در برخی پارامتر ها دارد. مثلاً در یک مدل px220 hd از شرکت های ایتالیایی عرض کار 122 سانتی متر دارد. در نمونه هایی ممکن است این مشخصه کمتر از 100 سانت هم باشد. مرکز فروش اینترنتی می تواند، کلیه کاتالوگ های مورد نیاز شما را برای بررسی نهایی در اختیارتان با سرعت بیشتر بگذارد.