+989129218622 artancompany22@gmail.com

در ایران نمایندگی های ابزار باغبانی و کشاورزی محصولاتی مانند اره باغبانی بزرگ حرفه ای چوب بر را هم وارد می کنند.
شاید استفاده از اره باغبانی برای بریدن چوب و موارد مشابه باشد، اما نمونه های بزرگ حرفه ای که چوب بر هستند، دارای زنجیر و تیغه هستند که دور موتور آن ها در دقیقه می تواند تا 3300 دور هم باشد. در اره های باغبانی بزرگ سیستم ضد لرزش دوبل برای ایجاد سادگی در کاربری و امکان کنترل بهتر وجود دارد. نمایندگی هایی که در سراسر کشور این نوع ابزار را ارائه می کنند، گارانتی هم می دهند.