+989129218622 artancompany22@gmail.com

نمایندگی اره باغبانی نووا و مارک های معتبر دیگر در کشور انواع مدل های خم و صاف و نیز سایر ابزار آلات این برند ها را پخش می کند.
شرایط کاری مراکزی که عنوان نمایندگی یک مارک را در هر حوزه ای در اختیار دارند، با سایر فروشگاه ها متفاوت است. یکی از مزیت های اصلی نمایندگی ها این است که می توان همیشه و در هر شرایطی آن برند را در آن مرکز یافت. مثلاً اگر در فروشگاه نزدیک به شما اره باغبانی خم و از برندی مانند نووا وجود ندارد. در نمایندگی نووا انواع ابزار این مارک همیشه در دسترس و در تعداد نامحدود عرضه می شود.