+989129218622 artancompany22@gmail.com

نمایندگی برند های مختلف اره باغبانی وارداتی به کشور در تهران فعال هست و می توان از آن ها خرید عمده کرد.
تقریباً نه تنها وارد کننده ها بلکه اکثر تولید کننده های قوی کشور به دلیل این که دسترسی شان به خریداران در تهران بیشتر است، در این کلانشهر یک دفتر یا نمایندگی مرکزی دارند. تا مشتری خارجی خود را هم بهتر پذیرایی کنند. اما ابزار های وارداتی در انواع باغبانی مثل اره باغبانی در تهران مصرف کننده هم زیاد دارد و فروش خوبی را می توان در چنین شهر هایی داشت.