+989129218622 artancompany22@gmail.com

نمایندگی اره باغبانی از برند های مختلف مدل های غلافدار را هم ارزان تر از مراکز پخش عرضه می کند.
اره باغبانی می تواند با غلاف و یا بدون غلاف باشد.اما مزیت اصلی غلافدار بودن اره برای افرادی که باغداری حرفه ای می کنند چیست؟ غلاف به یک بند و یا کمربند متصل است که به راحتی می تواند به کمر متصل شده و در زمانی که در باغ یا حتی در محیط های پر از درخت حرکت می کنید، مشکلی برای حملش نداشته باشید و آن را جا نگذارید. ایمنی چنین اره هایی هم در زمان وقوع حوادث بهتر است.

منبع: سایت باغبانی ها