+989129218622 artancompany22@gmail.com

نمایندگی انواع ابزار باغبانی برقی و شارژی می تواند مدل هایی از اره شارژی را هم عرضه کند که سبک و البته کارآمد هستند.
اره باغبانی شارژی مکانیزمی مثل اره های موتوری دارد. اما تفاوت های بارزی هم با آن ها دارد. برخی کاربران که باغداران مسن هستند به دلیل کهولت سن و نیز کار مدوام در باغ نمی توانند ابزار دستی را استفاده کنند. در عین حال اره های زنجیری هم اصلاً نمی تواند نیازشان را بر آورده کند. زیرا باید، در حین کار با آنها کاملاً هوشیار بوده و البته به اندازه کافی توان نگه داشتن یک وزن چند کیلویی با دور موتور بالا را داشته باشند. در نتیجه اره باغبانی شارژی گزینه ای است که اغلب هم خودشان و هم مشاوران فروش در نمایندگی ها از آن یاد می کنند.

منبع: سایت باغبانی ها