+989129218622 artancompany22@gmail.com

با فعالیت نمایندگی های ابزار باغبانی، مانند نووا در سراسر کشور می توان انواع اره و ابزارآلات این مارک را به راحتی خرید.
یکی از اهداف واردکننده ها این است که بتوانند دسترسی کلی به شهر های مختلف و یا حداقل استراتژی داشته باشند و در نتیجه اعطای نمایندگی در دستور کار همه آن ها است. نووا هم به همین گونه خود را در کشور معرفی کرده است. اره های باغبانی این مارک می توانند در کیفیت و قیمت متناسب با هم، یکی از مارک های پر فروش باشند.