+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این نمایندگی انواع قیچی باغبانی دسته بلند را به صورت اینترنتی می توان سفارش داد و خرید با سرعت بیشتر را تجربه کرد.
دسته بلند در قیچی باغبانی باعث خواهد شد تا شما مجبور به استفاده از هر دو دست خود در حین کار شوید. وزن زیاد این نوع قیچی ها غیر قابل پیشگیری است.زیرا میزان آلیاژ بیشتری در ساختش استفاده شده تا طول دسته یا حتی تیغه افزایش یابد. در این نمایندگی تنوع مدل از این ابزار دستی باغبانی وجود دارد و سفارش اینترنتی می تواند کمک کند تا مقایسه و خرید ساده و سریع تری داشته باشید.