+989129218622 artancompany22@gmail.com

نمایندگی عرضه انواع چمن زن دستی به صورت اینترنتی هم پاسخگوی سفارشات مشتریان عزیز خواهد بود.
این روز ها با ورود به فصل بهار و افزایش رشد چمن های کاشته شده در سراسر کشور، برای این که بتوان از رشد و تازگی آن ها مراقبت کرد، نیاز به دستگاه چمن زن زیادتر می شود. اما نمونه های دستی را اغلب به دلیل قیمت ارزان تر طلب می کنند، حتی اگر مناسب برای مساحت چمن کاری شان نباشد. در نمایندگی اینترنتی پیش از خرید می توانید مشاوره تلفنی رایگان دریافت کرده و خرید هوشمندانه ای داشته باشید.