+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا می دانید بهترین قیچی باغبانی ایرانی توسط نمایندگی های پخش و ابزار فروشی ها توزیع دارد؟
هر چند اغلب شما گمان میکنید که قیچی باغبانی مثل سایر ابزار آلات ایرانی ندارد. اما برخی برند های ایرانی مثل ممتاز تکا هستند که قیچی باغبانی تولید می کنند. این مارک ها کم و بیش با فعالیت نمایندگی رسمی و یا انحصاری خود در کشور فعال هستند. اما باید گفت رقبای وارداتی زیاد سبب شده تا کمتر کسی نامشان را شناخته باشد. در نتیجه برای مبارزه در این بازار نیاز به برند سازی و ساختار نمایندگی منسجم تر می باشد.