+989129218622 artancompany22@gmail.com

بهترین مارک های آلمانی در کشور برای ابزار باغبانی و فضای سبز مثل چمن زن موتوری دارای نمایندگی فعال هستند.
اولین نکته در مورد موتوری بودن ابزار باغبانی مثل چمن زن این است که دارای موتوری است که با بنزین و یا برق کار می کند. البته بیشتر منظور نمونه های بنزینی است. این مدل ها که جزو اولین انواع تولید شده در جهان هستند، هم اکنون هم برای کاربری های مختلف در زمین های بیش از 1000 متر مورد توصیه می باشند. در اغلب مدل های آلمانی موجود در نمایندگی ها قابلیت مالچ پاشی وجود داشته و البته سبد از جنس پلاستیک خواهد بود.