+989129218622 artancompany22@gmail.com

در اغلب شهر های کشور نمایندگی خرید قیچی باغبانی ایرانی را می توان فعال دید. این قیچی ها در رقابت با انواع خارجی از نظر کیفیت و کارایی چیزی کم ندارند.
به هر حال با کمک قیچی باغبانی درست است که شاخه ها را می برید، اما امکان رسیدن رطوبت به تیغه هم وجود دارد. و زنگ زدن تیغه قیچی یعنی شما باید به فکر یک خرید جدید باشید. در انواع قیچی های ایرانی که نمایندگی فروش در کشور هم دارند، جنس تیغه را فولادی می سازند تا از زنگ زدن جلوگیری کنند. برند های ایرانی مانند جهان صنعت دارای گارانتی مادام العمر هم هستند.