+989129218622 artancompany22@gmail.com

در حال حاضر انواع دستگاه چمن زن ارزان تحت لیسانس کمپانی های آلمانی در چین تولید و به فروش می رسند.
دستگاه چمن زن هم در بازار دارای تنوع برند و قیمت است. نمایندگی های وارد کننده از کمپانی های مختلف جهان مشخصات فنی خود را دلیل بر ارائه قیمت ارزان تر یا بالاتر می دانند. اما برخی برند های آلمانی که در چین مونتاژ می شوند، هستند که ارزان تر هستند و فقط شاید موتور آلمانی داشته باشند. در بدنه کاملاً متفاوت از انواع اصل و کاملاً آلمانی هستند. نمایندگی ها همچنین وظیفه دادن خدمات را خواهند داشت.