+989129218622 artancompany22@gmail.com

در نمایندگی دستگاه چمن زن حاشیه زن آلمانی می توانید قطعات مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری را هم خریداری کنید.
در بازار انواع دستگاه چمن زن آلمانی و یا مدل های چینی با موتور آلمانی وجود دارد. برخی مدل ها هستند که چند منظوره طراحی شده اند و می توان با توجه به قدرت موتورشان به عنوان حاشیه زن هم از آن ها استفاده کرد. نمایندگی های فعال در این مورد موظف به تویع قطعات یدکی هم هستند و بیشتر خودشان در طی مدت گارانتی تعمیر و یا سرویس را انجام میدهند.

منبع: سایت باغبانی ها