+989129218622 artancompany22@gmail.com

نمایندگی عرضه اره باغبانی برقی در کل کشور شعب فعال دارد و در نتیجه قطعات یدکی هم در دسترستان هست.
واردکننده های ابزار آلات برند های پر فروش در کشور با اعطای نمایندگی به فعالان پر فروش در هر منطقه و یا استان می توانند میزان عرضه خود را در کشور بیشتر کنند. در عین حال مواردی مثل اره باغبانی برقی که موتوری است و گاهاً نیاز به تعمیر و سرویس خواهد داشت، توسط این نمایندگی ها بهتر پشتیبانی می شود و شاید بتوان قطعات اصل را جایگزین نمود.