+989129218622 artancompany22@gmail.com

عرضه چمن زن وایکینگ اتریش توسط شرکت های مختلف و تحت نظارت نمایندگی های انحصاری این کمپانی انجام می گیرد.
بیشتر مدل های دستگاه چمن زن وایکینگ برقی و از نوع شارژی هستند. هر چند تنوع مدل در انواع بنزینی و حتی تراکتوری هم دارا است. اما در هر صورت این برند در کشور نمایندگی فعال دارد و عرضه چنین دستگاهی می تواند در کل کشور و مناطقی که زمین های چمن خانگی و یا متوسط دارند، پر رونق تر باشد. بر اساس مدل، این برند وزن و عرض برش متنوع خواهد داشت.