+989129218622 artancompany22@gmail.com

در نمایندگی عمده قیچی باغبانی فلکو تنوع مدل های تولید شده این برند در بیشتر نقاط کشور و ایام سال در دسترس مصرف کننده های حرفه ای است.
زمانی که افراد مختلف برای بریدن شاخه های گل، گیاه و درختان اقدام می کنند، نظریات متفاوتی دارند. اما افراد حرفه ای و با تجربه بیشتر از هر کس دیگری می دانند که قیچی باغبانی هرس باید دارای برش نرم و سریع باشد تا پوست شاخه، آسیب ندیده و حالت پوست، پوست پیدا نکند. فلکو یکی از برند های ابزار باغبانی دستی است که در این مورد مورد تأیید می باشد.