+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این نمایندگی فروش انواع چمن زن دستی با عرض برش های مختلف عرضه شده که قیمت رقابتی داشته و کارآمد هستند.
در چمن زن های دستی تیغه های گردان حول محور با توجه به حرکت روی چمن ها می گردند و عملیات برش با همین نیروی محرکه بدون استفاده از سوخت خاصی تأمین می شود. البته شاید بگویید انواع چمن زن دستی که در ایران توسط نمایندگی ها به فروش میرسد، ایرانی است، اما جالب است بدانید که نمونه های دستی خارجی هم وجود دارد که شاید از نظر جنس تیغه و بدنه بهتر هم باشند.