+989129218622 artancompany22@gmail.com

خوشبختانه به دلیل عرضه مستقیم قیچی باغبانی از مارک های دارای نمایندگی در کشور، می توان کیفیت های درجه یک را هم ارزان خرید.
نمایندگی های مارک های مختلف در ابزار آلات در حقیقت با عرضه مدل های اصل بیش از هر چیزی کیفیت واقعی را به نمایش می گذارند. در نتیجه برند های درجه یک در هر صنفی را می توان ارزان تر از بازار آزاد خرید. قیچی باغبانی که کیفیت درجه یک داشته باشد، زود کُند نمی شود و حتی می توان بار ها و بار ها آن را تیز نمود.