+989129218622 artancompany22@gmail.com

در نمایندگی های سراسر کشور انواع قیچی باغبانی دسته بلند در نوع شمشادزن با تیغه های صاف یا موج دار عرضه می گگردد.
وظیفه نمایندگی کنترل بازار منطقه با توجه به نیاز بازار و فعالیت سایر رقبا است. در نتیجه می توان در این مرکز نمونه های جدید از کمپانی مادر را در هر زمان مشاهده نمود. قیچی باغبانی دسته بلند یکی از کاربرد هایش شمشاد زنی است. که خب دسته این مدل ها از 60 سانتی متر هم گاهاً بیشتر می شود. افراد حرفه ای قیچی های مختص خود را با وسواس بیشتر در نوع تیغه و دسته انتخاب می کنند.