+989129218622 artancompany22@gmail.com

نمایندگی قیچی باغبانی ژاپنی سقف مشخصی را برای خرید همکاران و مراکز پخش ها در نظر گرفته تا درصد تخفیف مناسبی در اختیارشان بگذارد.
قیچی باغبانی ژاپنی شاید از بین انواع برند های آسیایی بیشترین خریدار را داشته باشد. این البته دلیل اصلی اش کیفیت و دوامی است که برند ها ژاپنی از خود نشان داده اند.مثلاً نمایندگی های فعال سابوتن و نیز لایت در ایران پخش دارند که یکی از نقاط قوت ابزار ارائه شده آن ها استحکام تیغه و عمری بودن آن ها است. عدم زنگ زدگی به دلیل دارا بودن روکش تیغه خاص از دیگر دلایل طول عمر بیشتر این برند ها است.