+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این نمایندگی که انواع ابزار باغبانی را عرضه و پخش می کنیم، قیچی های باغبانی گیربکسی هم عرضه شده است.

گیربکسی که شما در ماشین های مختلف میتوانید مشاهده کنید، وسیله ای برای انتقال قدرت است که باعث می شود قدرت ابتدایی چند برابر هم بشود.

در قیچی های باغبانی که گیربکس طراحی شده به دلیل سر و کار با شاخه های قطور تر یا شاخه های تازه و جوان که برش سخت تری دارند.

این بخش افزایش نیرو را به همراه داشته و کاربر را به دلیل نیاز به فشار بیشتر خسته نمی کند.در ایران انواع قیچی باغبانی خارجی مانند فیلکو دارای نمایندگی فروش و توزیع می‌باشد که خریدار عمده بتواند از خدمات برند ها هم بهره مند شود.