+989129218622 artancompany22@gmail.com

از جمله انواع برند های دستگاه های فضای سبز پر کاربرد مثل چمن زن می توان به هوندا اشاره کرد که مدل های موتوری متنوعی را در نمایندگی های خود عرضه می کند.
هوندا یکی از برند های چند ملیتی است که بیشتر آن را ژاپنی می دانند. این برند و کارخانه در ساخت انواع تجهیزات موتوری در جهان شناخته شده است و در نتیجه حتی موتور سیکلت آن زمانی درخیابان های ایران هم پادشاهی می کرد. هم اکنون دستگاه هایی مانند چمن زن هم که موتوری است در این شرکت تولید می شود و نمایندگی فعال آن در ایران می تواند واردکننده این نوع ابزار هم باشد.