+989129218622 artancompany22@gmail.com

در مورد ابزار باغبانی و موتوری، واردات مدل های مختلف از اره باغبانی بنزینی توسط شرکت های مختلف از برند های آلمانی انجام می شود و این نشان از روابط تجاری مناسب با این کشور است.
آلمانی ها سال ها است که در ابزار آلات موتوری و بنزینی نام آشنایی در بازار ایران دارند. این آلمانی ها اگر چه برای کاهش هزینه های خود تولید در چین را تحت نظارت انجام می دهند، اما کیفیت کالا را کاهش نداده اند. واردات انواع اره باغبانی از برندهای آلمانی مثل افکو، آلکو و مارک های دیگر هم بر اساس همین تولیدات به روز و روابط تجاری قدیمی ممکن می باشد.

منبع: سایت باغبانی ها