+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از واردات پر رونق و روزانه ابزار باغبانی، اره هایی است که از کمپانی های تایوانی انجام می شود.
برند های تایوانی در بازار کشور برای هر کالایی از جمله ابزار باغبانی دستی مثل اره باغبانی حضور پر رنگ و فعالی دارند. این ابزار تکنولوژی ساخت مناسب و البته قیمت بهتری نسبت به انواع اروپایی دارند و در نتیجه در چنین شرایطی طیف گسترده تری از جامعه هدف با سطح اقتصادی متفاوت را در بر خواهند گرفت. واردات این برند ها متنوع است و محدود به چند مارک نمی شود.