+989129218622 artancompany22@gmail.com

با واردات انواع چمن زن برقی به کشور، نمونه های ارزان تر غالباً از کمپانی های چینی خواهند بود.
واردات این روز ها با تغییرات بسیار سریع بازار ارز با مشکلات زیادی مواجه شده است و در نتیجه چنین شرایطی قیمت های دستگاه هایی مانند چمن زن برقی افزایش داشته است. چمن زن برقی می توان از برند های اروپایی اصل باشد و یا تنها با موتور کمپانی های اروپایی مثل آلمان کار کرده و بدنه آن چینی باشد. در این شرایط ارزان تر خواهد بود.