+989129218622 artancompany22@gmail.com

با واردات انواع چمن زن تاپ گاردن و کمپانی های معتبر دیگر به ایران، روند توزیع و فروش رونق بیشتری گرفته است.
زمانی که کالایی وارداتی باشد، باید شرکت وارد کننده متناسب با نیاز بازار به اندازه کفاف، واردات خود را انجام دهد تا بازار فروشش به دلیل عدم وجود کالا دچار چالش نشود. در مورد تاپ گاردن هم شرکت فعال در این زمینه توانسته برنامه منسجمی از واردات انواع مدل های این دستگاه را با قیمت رقبابتی داشته باشد.