+989129218622 artancompany22@gmail.com

واردات دستگاه چمن زن بنزینی از مارک های مختلف مثل وایکینگ اترش سبب خواهد شد تا تنوع مارک در بازار ابزار فضای سبز داشته باشیم.
واردات برای دستگاه های و ماشین آلات فضای سبز همچنان از کشور های مختلف انجام می شود و وایکینگ به عنوان یکی از برند های وارداتی از کشور اتریش توانسته به دلیل کیفیت و کارایی خود بازار خوبی داشته باشد. وایکینگ نمونه های بنزینی و نیز شارژی دارد. انواع بنزینی آن می تواند با داشتن سایز بزرگ و متوسط در زمین های بزرگ یا متوسط به کار گرفته شود. ارگان هایی مثل شهرداری ها می توانند مشتریان اصلی این مدل از چمن زن وایکینگ باشد.