+989129218622 artancompany22@gmail.com

واردات دستگاه چمن زن های مختلف از برند هایی چون ولف گاردن که مونتاژ چین می باشد در کشور به صورت مستمر انجام می شود.
برای تأمین نیاز بازار برای کالاهایی که تولید داخل ندارند، مانند دستگاه چمن زن واردات اجتناب ناپذیر است.ولف گاردن با سبد پارچه ای و وزن سبک در اکثر مدل هایش به نمونه ای از چمن زن های برقی پر فروش تبدیل شده است که واردات آن در مدل های جدید کمپانی سازنده انجام می شود. اگرچه مونتاژ چین است، اما موتور آن که بخش حیاتی در کارایی را دارد آلمانی است.