+989129218622 artancompany22@gmail.com

واردات روز قیچی باغبانی هرس کوچک توسط کمپانی های متعدد انجام می شود و بازار را در عرضه محصولات رقابتی کرده است.
چرا هرس کردن از اهمیت بالایی برخوردار است؟ و چرا باید ابزار و زمان درست برای این منظور استفاده شود؟ هرس کردن یک کار مراقبتی در کشاورزی و باغداری است که سبب می شود تا تعادل ریشه با قسمت هیای که در معرض هوا هستند، مثل شاخه ها بر قرار باشد. از طرفی شاخه های خشک و بی جان با جدا شدن از تنه می توانند موجب افزایش رشد گیاه گردند. ابزار باغبانی مثل قیچی باغبانی هرس کوچک در سایز ۲۱ اینج که واردات بالایی به کشور دارد، می تواند کمک شایانی در این امر کند. تا باغاتی پر محصول و سر سبز داشته باشیم.

منبع: سایت باغبانی ها