+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از برند هایی که در ابزار باغبانی مانند قیچی باغبانی واردات عمده دارد و مدل های شمشادزن هم عرضه می کند، برگر آلمان است.
شمشادها اغلب حتی در فصل سرد زمستان که اغلب درختان و گیاهان خشک هستند، دارای شاخه هایی تر هستند که با یک برش سریع بریده نمی شود. در نتیجه قیچی باغبانی گیربکسی و یا تلسکوپی برای برش آن نیاز است. این قیچی ها دسته بلند داشته و افزایش نیروی دست کاربر را تا چندین برابر خواهند داشت. واردات چنین ابزاری توسط کمپانی های معتبر از برند هایی چون برگر آلمان انجام می شود که با وجود قیمت بالا، طول عمر خوبی هم دارند.