+989129218622 artancompany22@gmail.com

خوشبختانه واردات عمده ماشین های چمن زن از برند هایی چون آینهل سبب تنظیم قیمت های نسبی بازار شده است.
شاید یکی از مشخصه هایی که نه تنها در چمن زن آینهل که در هر مارکی مصرف کننده مد نظر می گیرد، دوام آن باشد. استحکام یک دستگاه و داشتن تعادل در حین کار از ویژگی های مهم در کارایی بهتر می باشد. در چمن زن ها چرخ ها نقش مهمی دارند. که در برند آینهل قطر چرخ جلویی بیش از 14 سانت و قطر چرخ عقب حدود 22 سانت می باشد. واردات مدل های جدید این مارک هم با مشخصات جدید و آپشن های منحصر به فرد انجام پذیر است.